Frota

Altura:3,5 mt

Carga util: 18000kg

Estrado e Grua de descarga.

Carga util: 5500kg

Bascula trilateral e grua de descarga.

Carga util: 4200 Kg

Caixa: Tri-Basculante

Carga Util: 3 600 Kg

Caixa: Basculante Lateral

Grua de descarga

Carga Util: 7 000 Kg

Caixa: Basculante lateral

Grua de descarga

Altura: 3,10 Mt

Carga utíl: 18 000 Kg

Caixa: Basculante para trás

Odifercol Copyright © 1978/2021